Empresa
Cobertura per a empreses
Especialistes en assegurances empresarials

Com a corredors d'assegurances tenim accés a un ampli ventall de productes de les companyies líders del mercat. Contacti'ns i el visitarem per tal d'analitzar les necessitats del seu negoci o empresa.

Accidents de Conveni

En la majoria de convenis col·lectius hi ha pactades unes cobertures per als empleats que de no estar emparades per una assegurança, en cas de sinistre, s’haurien de suportar econòmicament per l’empresa o l’autònom. 

Aquesta és doncs una assegurança col·lectiva obligatòria per a les empreses o autònoms que tinguin empleats al seu càrrec, i que el seu conveni així ho especifiqui.