Empresa
Cobertura per a empreses
Especialistes en assegurances empresarials

Com a corredors d'assegurances tenim accés a un ampli ventall de productes de les companyies líders del mercat. Contacti'ns i el visitarem per tal d'analitzar les necessitats del seu negoci o empresa.

Avaria de Maquinària

La maquinaria és l’eina de treball del dia a dia, és delicada i sovint imprescindible. 

Existeixen solucions asseguradores que poden donar cobertura tant per a maquinària fixa com mòbil, que garanteixen les pèrdues econòmiques per danys a aquesta, tant per avaries tant internes com externes.

Bàsicament es tracta d’una cobertura “all risk” en el que es cobreix tot, menys el  que s’exclou específicament a la pòlissa.