Empresa
Cobertura per a empreses
Especialistes en assegurances empresarials

Com a corredors d'assegurances tenim accés a un ampli ventall de productes de les companyies líders del mercat. Contacti'ns i el visitarem per tal d'analitzar les necessitats del seu negoci o empresa.

Col·lectius d' Accidents,Vida i Salut

La protecció de les persones pot tenir també solució col·lectiva, tant en el ram de vida com en el d'accidents, així com en la prestació d'assistència sanitària. Així doncs podem estudiar productes específics per als seu col·lectiu empresarial o associatiu.