Empresa
Cobertura per a empreses
Especialistes en assegurances empresarials

Com a corredors d'assegurances tenim accés a un ampli ventall de productes de les companyies líders del mercat. Contacti'ns i el visitarem per tal d'analitzar les necessitats del seu negoci o empresa.

Defensa Jurídica

L'objectiu de les assegurances de defensa jurídica és donar assessorament en cas de que els seus interessos patrimonials, econòmics o legals es vegin perjudicats durant de la seva activitat empresarial. Així mateix tenen la finalitat fer front a les despeses i honoraris de professionals que això comporti.

  • Assessorament jurídic
  • Defensa de l’assegurat
  • Conflictes contractuals relacionats amb l'immoble assegurat
  • Reclamació a clients
  • Qüestions laborals
  • Qüestionis administratives
  • Qüestionis particulars a les empreses familiars
  • Connexió de serveis