Empresa
Cobertura per a empreses
Especialistes en assegurances empresarials

Com a corredors d'assegurances tenim accés a un ampli ventall de productes de les companyies líders del mercat. Contacti'ns i el visitarem per tal d'analitzar les necessitats del seu negoci o empresa.

Multirisc Empresarial i Industrial

La seva empresa està exposada a multitud de riscos accidentals i imprevistos, que poden afectar a la seva estabilitat econòmica, o també la seva continuïtat. 

L’assegurança empresarial de danys materials en les seves diverses modalitats cobreix, d'acord a les garanties contractades, els danys soferts en els actius: edificis, instal·lacions, mobiliari o existències.

Les dues modalitats més importants són:

  • Riscos nominats, on està cobert el que s'indica específicament a la pòlissa.
  • Tot Risc, on està tot cobert, menys el que s'exclou expressament en la pòlissa.

L'objectiu de qualsevol empresa quan contracta una assegurança, és obtenir en cas de sinistre una indemnització que li permeti tornar a una situació semblant a la que hi havia abans de l'ocurrència d’aquest sinistre.

Dins una pòlissa multirisc existeix un ampli ventall de cobertures a contractar, adaptables a les necessitats de l’edifici, les instal·lacions, la maquinària productiva, el tipus de mercaderies o els equips de gestió administrativa de que disposi l’empresa.

Addicionalment es poden incorporar a l’assegurança multirisc la responsabilitat civil o la paralització de l’activitat, entre d’altres

Avantatges
Productes adaptats al sector productiu de la seva empresa.
Possibilitat de contractació de pòlisses Tot Risc Industrial
Condicions especialment acordades per a determinats sectors
Possibilitat d'incorporar varies situacions de risc a la mateixa pòlissa