Empresa
Cobertura per a empreses
Especialistes en assegurances empresarials

Com a corredors d'assegurances tenim accés a un ampli ventall de productes de les companyies líders del mercat. Contacti'ns i el visitarem per tal d'analitzar les necessitats del seu negoci o empresa.

Vehicles i Flotes

La conducció de vehicles a motor comporta el risc d’incórrer en responsabilitats vers terceres persones tant per que fa a danys materials com personals. És per això que la llei obliga a qualsevol vehicle a disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria. Ara bé, aquesta R.C.O. vindrà acompanyada d’una sèrie de cobertures addicionals que adaptarem a cada vehicle, en funció de l’ús que se li doni.

A més, si necessitem assegurar un grup de vehicles podem estudiar-los com a flota. D'aquesta manera se simplifica notablement la gestió de les assegurances dels vehicles de l'empresa, unificant venciments i dispersant la possible sinistralitat.