NOTA LEGAL

Els dominis: http://www.solergasto.com, http://www.solergasto.cat, http://www.salutgirona.cat, http://www.pime.cat són propietat de l'empresa SOLERGASTÓ CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L., amb el NIF B-17535782 Registre Mercantil de fulla GI20281, tom 1139, foli 123 del Registre mercantil de Girona. El domicili de l'empresa és Carrer Ferran Agulló, 1 1r - 17001 Girona. També pot posar-se en contacte amb nosaltres en el Tel. 972 22 30 30 o l'e-mail: comercial@solergasto.com


Propietat intel·lectual i industrial:

La totalitat del contingut d'aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expresa de SOLERGASTÓ CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L..


Responsabilitat en els enllaços:

SOLERGASTÓ CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. inclou en el seu lloc web tot un seguit d'enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d'aquests. SOLERGASTÓ CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.


Protecció de dades:

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de SOLERGASTÓ CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Carrer Ferran Agulló, 1 1r - 17001 Girona, Ref. Protecció de dades.


Dades identificatives de la corredoria:

SOLERGASTÓ CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL, col·legiat núm. 75924, es troba inscrita amb el núm. J115GC en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’assegurances, de Corredors de reassegurances i d’Alts càrrecs de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor. Als efectes que el client pugui realitzar les comprovacions oportunes pot adreçar-se a aquest organisme públic, domiciliat al Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona, Telèfon 93 316 20 00, Telefax 93 552 82 80 o al lloc web www.gencat.cat/economia/mediadors/

SOLERGASTÓ CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL, té concertada pòlissa de caució i de Responsabilitat Civil Professional