Novetats
Aprofiti-les !
Gaudeixi d'importants avantatges

Solergastó Corredoria d'Assegurances volem posar al seu abast novetats i promocions en una selecció de productes

 La Medicina Privada

Us fem a mas d'una sèrie de consideracions a l'hora de contractar assegurances d'assistència sanitària de la mà del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB).

LA MEDICINA PRIVADA

Un 25% de la població a Catalunya opta per la utilització de la Medicina Privada. Més de 6.000 metges hi presten els seus serveis.
A la Medicina Privada els pacients es poden adreçar al metge directament a títol individual, o a través d’una mútua o companyia asseguradora.
Existeix un complet ventall de pòlisses de salut per poder escollir la cobertura que millor s’adapti a les necessitats de cada usuari.
La qualitat del servei, la lliure elecció de metge, la flexibilitat d’horaris i l’accés àgil a la sanitat són els factors més destacats per optar a la Medicina Privada.

QUÈ S’HA DE TENIR EN COMPTE COM A USUARI EN CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA PRIVADA D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA?

En contractar una pòlissa de salut hi ha unes pautes a considerar:

 • Demanar informació al metge de confiança.
 • Sol·licitar informació a diferents entitats i comparar les diverses ofertes de prestació de serveis mèdics.

Cada persona i entorn familiar ha de valorar les diferents opcions que ofereix el mercat en funció de les seves necessitats.

COBERTURES

 • Conèixer la cobertura de l’assegurança (quadre mèdic, especialitats, proves específiques, dies d’ingrés hospitalari, dies a la UCI/UVI, etc.).
 • Quins serveis addicionals contempla la pòlissa com algunes proves diagnòstiques.
 • Quines pròtesis queden cobertes i si cal pagar-ne alguna.
 • Conèixer els tipus de carència, el temps d’aquesta i per a quines prestacions s’aplica.

METGES I CENTRES

 • Si és de quadre mèdic obert (reemborsament) o tancat. Si és tancat, comprovar si els metges de referència de l’usuari formen part d’aquest.
 • Si l’entitat disposa d’un quadre mèdic ampli que permeti escollir el metge o centre mèdic.
 • Si l’entitat proporciona un quadre mèdic estable en el temps, que garanteixi la continuïtat assistencial.
 • Quins centres hospitalaris o mèdics queden coberts.
 • Si disposen d’assistència internacional en cas de necessitat.

PRIMES

 • Com s’incrementa anualment la prima. Quina és la política d’increments per a les persones de més edat.
 • Si s’ha de pagar per anar al metge (franquícia) i si la pòlissa és o no de copagament (taxa a pagar per cada acte mèdic realitzat).
 • Saber si hi ha penalització en cas d’un ús freqüent dels serveis mèdics.
 • En el moment de contractar, si s’apliquen descomptes per nombre de membres d’una mateixa família.

ADMISSIONS I BAIXES

 • Política d’admissió de la companyia: restriccions per malalties i en funció del sexe i edat de l’assegurat.
 • Conèixer quins són els motius de baixa de la pòlissa per part de l’asseguradora.

ALTRES CONSIDERACIONS

 • A la signatura del contracte, les malalties preexistents, ja siguin congènites o adquirides, poden quedar excloses així com les seqüeles d’aquestes. Cal saber què queda cobert.
 • En el moment de la contractació, haurem d’emplenar un qüestionari de salut per tal de calcular la prima i redactar les condicions particulars de la pòlissa.
 • Que la companyia faciliti al màxim els tràmits administratius, agilitzant la feina del metge i del pacient.
 • En la majoria de pòlisses el preu i les prestacions que s’ofereixen estan directament relacionades. En les assegurances de baix cost cal llegir amb atenció què ofereixen i quines cobertures limiten.

Recordeu que des de la nostra corredoria us podem oferir assegurances d'assistència sanitària amb un ampli ventall d'entitats asseguradores i a mida de cada necessitat.