Particulars
Al servei de les persones
Assessorament personalitzat i professional

Per les necessitats asseguradores de la nostra vida quotidiana a nivell particular, us aconsellem quina és la millor opció dins una gran varietat de productes patrimonials i personals.

 Vehicles

La conducció de vehicles a motor comporta el risc d’incórrer en responsabilitats vers terceres persones tant per que fa a danys materials com personals. És per això que la llei obliga a qualsevol vehicle a disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria. Ara bé, aquesta R.C.O. vindrà acompanyada d’una sèrie de cobertures addicionals que adaptarem a cada vehicle, en funció de l’ús que se li doni.

Diposem de productes específics per a:

  • Automòbils
  • Motociletes i Ciclomotors
  • Camions, Remolcs  i Vehicles Industrials
  • Vehicles Agrícoles
  • Caravanes i Autocaravanes
Garanties addicionals
Assegurança de danys propis amb i sense franquícia
Cobertura de danys al vehicle per atropellament d'animals domèstics i espècies cinegétiques
Cobertura de robatori d'equipatges
Gestió de recursus de multes de circulació