Particulars
Al servei de les persones
Assessorament personalitzat i professional

Per les necessitats asseguradores de la nostra vida quotidiana a nivell particular, us aconsellem quina és la millor opció dins una gran varietat de productes patrimonials i personals.

 Vida i Accidents

Davant qualsevol imprevist greu, la situació econòmica de la seva família es pot veure afectada.

Existeixen assegurances que poden atenuar aquesta situació. Permeti'ns assessorar-lo sobre quines són les cobertures que vostè necessita així com els capitals que ha de tenir mínimament coberts. Després buscarem la millor solució per vostè.

La garantia principal en una Assegurança de Vida Risc òbviament és la defunció, però es poden contractar tota una sèrie de garanties addicionals:

 • Incapacitat Permanent i Absoluta
 • Defunció per Accident
 • Incapacitat Permanent i Absoluta per Accident
 • Defunció per Accident de Circulació
 • Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de Circulació
 • Defunció Simultània per Accident
 • Incapacitat Permanent Total
 • Malaltia Greu / Malaltia Terminal
 • Dependència

Pel que fa a les assegurances d'accidents podem trobar cobertures diverses:

 • Accident laboral i in itinere
 • Accident extra laboral
 • Accident 24 hores
 • Cobertures:
  • Defunció
  • Incapacitat Permanent Total / parcial (barem)
  • Incapacitat temporal
  • Incapacitat permanent absoluta
  • Subsidi per baixa laboral per accident