Particulars
Al servei de les persones
Assessorament personalitzat i professional

Per les necessitats asseguradores de la nostra vida quotidiana a nivell particular, us aconsellem quina és la millor opció dins una gran varietat de productes patrimonials i personals.

Assegurança de la Llar

La protecció de la vivenda, ja sigui la residència habitual o una de temporada és essencial. Cada habitatge té característiques diferents i cada família té necessitats diferents. Volem orientar-vos i aconsellar-vos en la protecció d’aquest important actiu, que pot tenir necessitats asseguradores diverses.

També tenim solucions per a llogaters i per a propietaris d’una vivenda de lloguer.

I és que la llar és el patrimoni més important de la família, al qual destinem gran part dels nostres esforços. 

A més a més...
Possibilitat de contractar pòlisses Tot Risc de la Llar
Incorporació de pàrkings i trasters
Cobertura d'objectes de valor especial