Particulars
Al servei de les persones
Assessorament personalitzat i professional

Per les necessitats asseguradores de la nostra vida quotidiana a nivell particular, us aconsellem quina és la millor opció dins una gran varietat de productes patrimonials i personals.

Dependència 

Els canvis socials i demogràfics fan sorgir noves necessitats asseguradores de futur:

  • L'augment de l'esperança de vida, la menor natalitat, l'envelliment de la població i els canvis en els models familiars, fan que calgui conscienciar-nos de la necessitat de fórmules d'estalvi que permetin resoldre situacions no desitjades.
  • L'entrada en vigor de la Llei de Dependència, l'1 de Gener de 2007, ha generat expectatives i opinió social sobre com afrontar econòmicament situacions de dependència, i tot apunta, al fet que l’assegurança privada hi tindrà un gran paper a causa de les dificultats pressupostàries de finançament.

Disposem de diferents solucions asseguradores enfront d'una possible situació de dependència, que li permetria mantenir la seva qualitat i dignitat de vida en situacions en les quals ningú voldria sentir-se desprotegit