Particulars
Al servei de les persones
Assessorament personalitzat i professional

Per les necessitats asseguradores de la nostra vida quotidiana a nivell particular, us aconsellem quina és la millor opció dins una gran varietat de productes patrimonials i personals.

Edificis i Comunitats

L’edifici on vivim és una prolongació de la nostra llar i el compartim amb la resta de veïns. 

Assegurant correctament la totalitat de la finca, protegim els béns comuns i privatius així com determinades responsabilitats que se'n derivin.

Ja que cada edifici o comunitat de propietaris té les seves particularitats, cada un tindrà una necessitat asseguradora diferent.

Avantatges
Cobertura de danys per aigua tant comunitaris com privatius
Avaries en maquinària d'ús comú: ascensors i piscines
Garantia de desembossament i glaçades en canonades