Particulars
Al servei de les persones
Assessorament personalitzat i professional

Per les necessitats asseguradores de la nostra vida quotidiana a nivell particular, us aconsellem quina és la millor opció dins una gran varietat de productes patrimonials i personals.

Inversió, Jubilació i Estalvi

Us proporcionem solucions d’estalvi, de rendiment del vostre capital i de planificació de la vostra jubilació.

Estalvi periòdic.

Oferim solucions per estalviar de forma còmoda, senzilla, transparent i amb la màxima disponibilitat de les quantitats estalviades des del primer moment.

Plans de Pensions

Si cerques una forma d'estalvi per al futur per tal de complementar la pensió de jubilació, els Plans de Pensions t'ofereixen una de les millors opcions per a garantir el manteniment del vostre actual poder adquisitiu, beneficiant-vos del màxim desgravament fiscal. Existeixen solucions adaptades a cada perfil inversor podent triar entre actius amb diferents composicions de renda fixa i renda variable, amb flexibilitat en les aportacions tant periòdiques com extraordinàries.

PPA

Els Plans de Previsió Assegurats PPA ofereix l'excel·lent tractament fiscal dels Plans de Pensions, però amb un tipus d'interès garantit. Es tracta d’un pla d'estalvi, que té per objectiu acumular un capital per a la jubilació, amb una rendibilitat mínima garantida durant tota la durada del contracte.

PIAS

Un PIAS és un Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic, un producte d'estalvi/previsió, nascut a l'empara de la Llei 35/2006 d'IRPF que va entrar en vigor al gener de 2007 i que prioritza la fiscalitat a les prestacions en forma de renda. Així doncs els PIAS estan dissenyats per preparar o complementar la jubilació, amb els millors avantatges fiscals del mercat, sempre que la prestació es cobri en forma de renda vitalícia.

La diferència entre els productes PIAS i altres solucions d’inversió rau en la seva peculiaritat fiscal basada en el cobrament de la prestació.

En el futur, quan el titular decideixi rescatar el seu estalvi, els rendiments generats durant l'etapa d'acumulació estaran exempts de tributació, sempre que es recuperi  el capital en forma de renda vitalícia i que hagin transcorregut més de deu anys des que es va formalitzar el contracte.

Inversions a Prima Única

Les característiques principals de les assegurances d'estalvi i inversió a prima única són:

  • Amb la visió que l'estalvi romangui estable almenys 3 anys.
  • Total liquiditat en qualsevol moment.
  • Possibilitat de realitzar aportacions addicionals.
  • La rendibilitat de l'estalvi està vinculada a una gestió financera especialitzada de l'entitat, orientada a aconseguir resultats estables i sempre positius.