Particulars
Al servei de les persones
Assessorament personalitzat i professional

Per les necessitats asseguradores de la nostra vida quotidiana a nivell particular, us aconsellem quina és la millor opció dins una gran varietat de productes patrimonials i personals.

Subsidi per ILT

Si vostè és autònom li preocuparan els seus ingressos en cas  de baixa per accident o malaltia. Si és assalariat i part del seu sou depèn de la seva productivitat, també.

L'ajudem a trobar una assegurança a la seva mida, podent optar per indemnització en funció d’un barem per a cada accident o malaltia o bé sobre els dies reals de baixa.

  • La base de cotització a la Seguretat Social s'usa per a calcular les prestacions corresponents (ja siguin de jubilació, viduïtat, o baixa).  Per aquest motiu, en el cas d'autònoms que cotitzin pel mínim, la liquiditat real estant de baixa el primer mes no arriba als 300 euros.
  • El que es pretén amb l'Assegurança de Subsidi ILT és que, ja sigui per malaltia o accident, el professional tingui la tranquil·litat de no patir un daltabaix econòmic tal que no li permeti fer front a les despeses periòdiques tant familiars com del seu treball.
  • A més, és una despesa deduïble en l'IRPF.
Possibilitat de contractar pòlisses que cobreixen el subsidi de baixa per maternitat